Archive for delfin13

Подържане на подове.Кристализация

Кристализацията е най-бързия способ за преполиране на мраморните подове.Особено се препоръчва на участъци с активно движение и трафик.Кристализацията е термо-химична реакция между кристализатора/емулсията/ и калциевото съдържание в мрамора,травертина и др.За провеждането на химичната реакция е необходима топлина и загряване на настилката.Това се постига с помоща на диск от метална вата и падодържач.Процеса на кристализация започва с машинно измиване на настилката след което се прилага влажна полировка с бял пад и polishKP92 или polishKP85.След така проведената подготовка пода има вече блясък и се оставя да изсъхне напълно.При необходимост от премахване на драскотини/малки/ може
да се пуснат дискове №400.Самият процес на кристализация се провежда с тежка еднодискова машина с 150-200 оборота и средна метална вата.Разспръскваме с пръскалка крстализатор/kristalux,astro/ 25гр.на 1м2.Работи се на площадка не по голяма от 1-2м2 тъй като кристализатора не трябва да изсъхва.Спомоща на ватата полираме пода доплучаване пълен блясък.За отличен резултат след като пода изсъхне напълно се провежда отново кристализация с финна стоманена вата.Важно е да се отбележи,че има неръждаема и ръждаема вата като аз лично препоръчвам ръждаемата за по добри резултати.

Бетони - шлайфане и полиране

Бетона представлява смес от цимент пясък,вода и трошен или речен камък и химически добавки.Има огромно приложение в строителството както за конструктивни елементи така
и за настилки.Шлайфането и полирането на бетонните настилки е сравнително отскоро у нас.
Фирма „Веско-сервиз е една от първите приложила у нас процеса на шлайфане и полиране на
бетони,като наши обекти са /Интерекспоцентър,завод Епик -Боотевград,Алфа банк/ и др.Въз-можностите които дава полираната бетонна настилка са много голями.На първо място това са
индустриалните подове,закрити паркинги,гаражи,сервизи,магазини,млове частни домове.Мо-
гат да бъдат обработени не само новоотляти бетонни настилки/при тях е наложително да се
изчака 28 дни за набиране на якост/ но и да бъдат реновирани стари съществуващи бетони.
В процеса на работа се прилага специален продукт/hardener/ с помоща на който бетона повишава класа на твърдост до 8 пъти,като спомага за процеса на полиране.Предимствата на
полираните бетони са много:лесни за подръжка,дълъг живот,еднослоина безшевна настилка,
ниска цена,товароносимост и не на последно място красиви.Могат да бъдат оцветявани ,нарязвани в най -различни форми а чрез избор като цвят на трошения камък да се получат красиви разкрити бетони.Бетонната настилка може да бъде шлайфана и като подготовка за
нанасяне на саморазливно покритие.Саморазливните покрития са два основни вида-на епоксидна и на циментова основа,като и за двете покрития бетона се шлифова на сухо със
специални дискове и се използва прхахосмукачка с колонни филтри.

Шлайфане,полиране на гранит

Гранитът е една от най-плътните и твърди магмени скали има ниско водопоглъщане и висока
устойчивост на студ,много издръжлив на изтриване.Поради тези му качества гранитът има
голямо приложение в строителството за изпълнение на облицовки настилки,колони,пиластри,
павета,стълби и др.Гранитът се поддава на шлайфане,полиране,очукване .Шлайфането на гра
нита не е лесна задача като се има предвид неговата твърдост.Машините за шлайфане трябва
да има тегло 150-200кг.за добър натиск и отнемане от материала.При гранита стъпките на шлайфане са повече отколкото при мрамора.Първите три номера на диамантените дискове
са метални с №40-70-100 като след тяхното минаване настилката трябва да е изравнена и подготвена за полиране.Поради това ,че е много твърд гранита се полира чудесно но при
различните гранити полирането се различава в последните стъпки и в наситеноста на цвета.
Процеса на шлайфане и полиране се прави изцяло на вода като отработената вода се събира
с водосмукачка.След стъпките на полиране гранита подлежи на коректор за възстановяване
наситеноста на цвета.Финализирането на настилката от гранит може да с полимери или нано
технологии/kristal blu/

Полиране на мозайка

Полирането на мозайката е добре да започне след 30дни от нейното полагане,тъй като до този
срок в нея протичат химични процеси по втвърдяване,установява се цвета набира якост.
След грубото шлайфане /разкриване/ на мозайката е възможно отделни камъчета да са отро-
нили което е съвсем резонно.Попълването става с цимент ,ако е оцветен попълването се прави с оцветен в същият цвят цимент ,като шпакловането се извършва на целия мозаечен под.Полирането започва с диамантени дискове /semimetal/№100 като е желателно да покрият
площа в две перпендикулярни посоки с цел всички следи от началните рингове да се заличат.
Продължаваме полирането с диамантени инструменти на пластмасова основа с №50 до 1800.
Целият процес на полиране се извършва във водна среда а отработената смес/шлака/се събира с водосмукачка.Полирането завършва с влажна полировка с пудра за полиране на мозайка/polishpaladiana/ с пад с естествен косъм .Разтъркваме с малко вода до получаване на
хомогенна смес с гъстота на кисело мляко и с тази емулсия полираме пода.Работи се се на малки участъци за да се избегне засъхване.След полирането мозайката се измива добре с машина и подсушава.Процеса на полиране завършва с нанасяне на запечтваща паста която би
могла да бъде масла,полимери,вакси и др.

Полагане на мозайка

Мозайките са двупластови настилки ,като единия слой е замаската а другия мозаечния пласт. Полагане на обикновенна мозайка:
1.Замаска/хастар/ -необходими материали -пясък,цимент,вода,мрежа арматурна 20/20см.
Замаската се прави в съотношение 3/1 цимент и пясък и служи както за изравняване на
нивата между помещенията така и за основа на мозаечния пласт.Марката на цимента
трябва е 35 а пясъка да бъде чист без кални и други примеси.Дебелината на замаската
/хастара/се определя така ,че с полагането намозаечния пласт/1-1.5см./ да бъде достигнато
необходимото ниво към съседни помещения.Важно е състава на хастара да бъде със зем-
новлжна консистенция,тъи като така сместа е по здрава и се работи по лесно.
2.Мозаечен пласт-необходими материали-цимент бял марка 42.5 мозайка от№2 до№8 оцвети-
тели и вода.Начина на приготвяне на сместа зависи от номера на мозайката с която работ-
им и варира от 1/1 до 1/ 2.5 цимент към мозайка.Желателно е забъркването на сместа да
става смеханична бъркалка тъй като при нея дозирането на материалите може да се изпъл-
ни по прецизно а това в случая е много важно за еднаквоста и хомогенноста на настилката
В противен случай при не спазване на пропорциите ще се получат места с различна насите
ност както на мозайка така и на цимент и цвят което влошава външния вид на пода.Полага
нето на мозаечния пласт се извършва само върху навлажнена замаска/не с локви/,в против
ен случай не се получава сцепление между двата слоя и след процеса на втвърдяване моза
ечния пласт се отлепя.При полагането мозаечния пласт се подравнява с двуметров мастар
и заглажда с пердашки и специални мистрии.Добре ако има възможност да бъде и валира-
на с валяк с тегло 50кг. Това ще уплътни допълнително мозайката ще и даде равнина и не
последно място ще улесни шлайфането.Мозаечния пласт може да бъде изпълнен в най раз
лични форми и фигури ограничени единствено от вашита фантазия/с околовръстен фриз,
карирана шахматна/ и др.

link1

Шлайфане,полиране на варовик

Варовикът е бяла седиментна скала съставен предимно от калциев карбонат.По своя произход варовиците биват утаечни изградени от останки на организми,черупки,скелетни частици.Има обикновен варовик,черупчест варовик и креда.Обикновенния варовик се изпол-зва в строителството за облицовки,настилки,стъпала,балюстри,колони,подпрозоречни.Варовикът се подава добре на обработка/шлайфане,полиране,бучардисване/.Шлайфането и полирането на варовика е малко по различно от това на мраморите като тази разлика идва от спецификата на самия материал който много по мек.Процеса на шлайфане отново е на вода като в случая е добре да се започне от по високи номера №70-100 впредвид на това ,че варовика е седимент и са възможни отчувания на черупчици шупли и т.н.Въобще аз лично препоръчвам при шлайфането на меките материали като /неврокоп,илинденци,редбул,варовик и др. да се избяг-ват най-едрите номера дискове.Последващото шлайфане е с №150-200грит на дисковете ,след
което е желателно да се пуснат дискове /semimetal/ №150 с цел да се оберат възможни драскотини и да се подготви настилката за полиране.Полирането на варовиците започва с №50 и може да завърши в зависимост от желанието до 1800 или3500.Тук е момента да отбележа ,че варовиците не могат да получат много добра полировка предвид това че са много меки ,но аз лично а и много мои клиенти харесват настилката от варовик „патинирана“ т.е не съвсем полирана до определен номер.По време на шлайфане и полиране на варовика който е влагопоглъщащ материал е добре да се нанесе KL Waterproofing агент който е водоотблъскващ и улеснява процеса.Шлайфането и полирането завършват с нанасяне на под-ходящо финално покритие било то с или без блясък.И в двата случая варовика има топъл цвят и е много добра настилка особено за домове.

Шлайфане и полиране на мозайка

Мозайките у нас биват:венецианска,римска,обикновена,карирана. По своя състав те са смес от цимент и мозаечни камъчета при обикновенната и малки парчета мрамор при венецианска-та и римската.Мозаечното изскуство е древно датира от няколко хиляди години,но неговия разцвет е по по време на римската империя.На по късен етап през 15-16век вече се формират стилове в мозаечното дело които са направо произведения на изскуството/terrazo alla veneziana,paladiana.Мозайките са моята слабост,може би заради това,че с повече въображение и труд могат да се получат много красиви и най-вече уникални резултати.Те са много здрави имат висока степен на изтриваемост ниска себестоиност,получената настилка е безшевна подходяща за почти всякакъв вид помещения.Шлайфането на мозайката започва обикновено няколко дни до една седмица от нейното полагане.Необходимо е да е получила здравина и якост за да не излизат мозаечните камъчета при шлайфането.Шлайфането е на вода а диамантените дискове са №40-50грит.Първоначчалното шлайфане се нарича още разкриване
защото при него се вижда за първи път състава на мозайката.Получената шлака при процеса на шлйфане се събира с водосмукачка.Следващите стъпки са №70-80 ,а процеса на първоначалното шлайфане се завършва с №100-120грит.На този етап мозайката е добре да престои до към 30 ден от полагането преди да се започне процеса на полиране .Но за него ще говорим отделно.

Шлайфане и полиране на мрамор

Мраморът е метаморфна скала изградена от калзит и доломит.Мраморните скали се образуват при метаморфизъм на варовици и доломити.Приложението на мрамора е голямо: в строителството за облицовки,настилки,колони,балюстри за производство на мозаика ,цимент,вар в металургията.Цветовете на мрамора варират от чисто бял до най-различни нюанси и цветове,а употребата му е предимно в учреждения обществени сгради,престижни резиденции и частни домове.Фирма „Веско-сервиз“отдавна изпълнява настилки от мрамори.Мраморните настилки могат да бъдат с фриз от друг мрамор ,фигуративно подреждане,шахматно и т.н.След нареждането на мраморните плочите започва процеса на шлайфане и полиране.Шлайфането се провежда в 2-3 етапа в зависимост от вида мрамор и номерата на използваните диамантени инструменти.При по твърдите мрамори от типа „Мура“-български или „botticcino”-italy шлайфането заппочва от №40-50 зърнистост на диамантените дискове и завършва с №100-120.Важно е да се уточни ,че шлайфането трябва да се проведе в двете посоки перпендикулярни една на друга за да може да се гарантира отлична равнина за последващото полиране.Самото полиране на мрамора се извършва с №50 до 1800 а при по меките мрамори до №3500-5000 зърнистост. Процеса на шлайфане и полиране завършва с полиране с полировъчна пудра и термодиск или сив пад/пад с естествен косъм/.Всичките операции по шлайфане и полиране се извършват на вода с цел охлаждане на инструментите и по добри резултати.След полирането следва излъскване с бял пад на сухо до блясък.С това шлайфането и полирането са завършени.

Powered by seo оптимизация на сайтове web design и реклама.