Полагане на мозайка

Мозайките са двупластови настилки ,като единия слой е замаската а другия мозаечния пласт. Полагане на обикновенна мозайка:
1.Замаска/хастар/ -необходими материали -пясък,цимент,вода,мрежа арматурна 20/20см.
Замаската се прави в съотношение 3/1 цимент и пясък и служи както за изравняване на
нивата между помещенията така и за основа на мозаечния пласт.Марката на цимента
трябва е 35 а пясъка да бъде чист без кални и други примеси.Дебелината на замаската
/хастара/се определя така ,че с полагането намозаечния пласт/1-1.5см./ да бъде достигнато
необходимото ниво към съседни помещения.Важно е състава на хастара да бъде със зем-
новлжна консистенция,тъи като така сместа е по здрава и се работи по лесно.
2.Мозаечен пласт-необходими материали-цимент бял марка 42.5 мозайка от№2 до№8 оцвети-
тели и вода.Начина на приготвяне на сместа зависи от номера на мозайката с която работ-
им и варира от 1/1 до 1/ 2.5 цимент към мозайка.Желателно е забъркването на сместа да
става смеханична бъркалка тъй като при нея дозирането на материалите може да се изпъл-
ни по прецизно а това в случая е много важно за еднаквоста и хомогенноста на настилката
В противен случай при не спазване на пропорциите ще се получат места с различна насите
ност както на мозайка така и на цимент и цвят което влошава външния вид на пода.Полага
нето на мозаечния пласт се извършва само върху навлажнена замаска/не с локви/,в против
ен случай не се получава сцепление между двата слоя и след процеса на втвърдяване моза
ечния пласт се отлепя.При полагането мозаечния пласт се подравнява с двуметров мастар
и заглажда с пердашки и специални мистрии.Добре ако има възможност да бъде и валира-
на с валяк с тегло 50кг. Това ще уплътни допълнително мозайката ще и даде равнина и не
последно място ще улесни шлайфането.Мозаечния пласт може да бъде изпълнен в най раз
лични форми и фигури ограничени единствено от вашита фантазия/с околовръстен фриз,
карирана шахматна/ и др.

link1

Comments are closed.

Powered by seo оптимизация на сайтове web design и реклама.